0620101757
info@bakobrandpreventie.nl

Noodverlichting

Is noodverlichting verplicht?

Ja, het is verplicht om noodverlichting te hebben. Dit is vastgelegd in diverse wet- en regelgevingen. Bijvoorbeeld de Arbowet en het Bouwbesluit hebben het over noodverlichting.

Noodverlichting is een verzamelnaam van meerdere soorten vervangingsverlichting. In de meeste gevallen wordt gesproken over vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting. Vluchtrouteaanduiding zijn beter bekend als de groene bordjes met rennende mannetjes. Vluchtrouteverlichting valt vaak niet op en gaat pas aan als de stroom uitvalt. Als er over noodverlichting wordt gesproken in het Bouwbesluit gaat dit meestal over deze vluchtrouteverlichting. De Arbowetgeving wordt veelal vergeten als we het hebben over noodverlichting.

Het Bouwbesluit over noodverlichting

In het Bouwbesluit staat dat noodverlichting verplicht is in een ruimte waar meer dan 75 mensen kunnen samenkomen. Omdat dit meestal tijdens de aanleg niet meetbaar is, is noodverlichting verplicht in een ruimte die groter is dan 60m² (ook wel te herkennen aan de deur, die draait dan niet de ruimte in maar juist naar buiten).

Bij deze ruimte is het belangrijk om te weten dat hier alleen wordt gesproken over vluchtrouteverlichting. Vluchtrouteverlichting in een grote ruimte wordt ook wel anti-paniek verlichting genoemd.

Buiten deze ruimte groter dan 60m² bevind zich de vluchtroute. Het spreekt voor zich dat deze vluchtroute ook altijd voorzien moet zijn van noodverlichting. Misschien denkt u wel: ‘’En als deze zogenaamde vluchtroute genoeg licht krijgt van buiten moet er dan ook vluchtrouteverlichting?’’ Ja, ook dan moet er noodverlichting komen. Aangezien er op elke voorkomende situatie moet worden ingespeeld met noodverlichting. Dit betekent dat er bijvoorbeeld in de avond iemand zich in het pand bevind en de stroom valt uit, hij of zij waarschijnlijk ook geen licht krijgt van buitenaf.

Twee veel voorkomende situaties waar noodverlichting verplicht is volgens het Bouwbesluit.

  1. In iedere ruimte groter dan 60m²
  2. In iedere gang die gezien kan worden als vluchtroute.

Het bouwbesluit zegt ook nog iets over vluchtrouteaanduiding:

Vluchtrouteaanduiding is verplicht in een ruimte waar meer dan 50 personen kunnen samenkomen. Aangezien dit ook niet op voorhand meetbaar is wordt er vaak uitgegaan van de zelfde ruimte groter dan 60m². Dit betekend dat vluchtrouteaanduiding in de meeste winkels, kantoren en scholen verplicht zijn.

Vluchtroute aanduiding mag nooit naar niks toe wijzen. Een voorbeeld: als er in de ruimte die groter is dan 60m² een pictogram (vluchtrouteaanduiding) hangt die richting een vluchtroute wijst moet er in die vluchtroute ook pictogrammen hangen die wijzen richting een nooduitgang.

Daarnaast is het verplicht om altijd de juiste route aan te geven richting een nooduitgang. Dit betekent dat er in de vluchtroute duidelijk zichtbaar een vluchtrouteaanduiding moet hangen die u wijst naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.

Voor vluchtrouteaanduiding zijn bepaalde zichtbaarheidseisen. Deze zijn na te lezen in de NEN 3011 en de NEN-EN 1838. Dit is documentatie die aangeeft welke kleur, zichtbaarheid en vormen de aanduiding moet hebben.