0620101757
info@bakobrandpreventie.nl

FAQ

Brandblussers:

Waarom is onderhoud van blusmiddelen belangrijk?
Als u beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen. Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.
Welke kleur moet een brandblusser hebben?
In de NEN-EN-3 +A1:2007 is vastgelegd dat de kleur van een blustoestel rood dient te zijn (ral 3000)
Hoe vaak moeten mijn draagbare blustoestellen worden onderhouden?
De wetgeving (artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit) schrijft voor dat ten minste eenmaal per twee jaar onderhoud aan draagbare en verrijdbare blustoestellen moet worden uitgevoerd. U heeft een eigen keuze om onderhoud vaker te laten uitvoeren dan eenmaal per twee jaar. Dat hangt af van onder andere: *de conditie van de blustoestellen, de voorschriften van de fabrikant, *diverse andere wetten, afspraken met anderen zoals uw verzekeraar, *of de plaats van de blusmiddelen (bijvoorbeeld corrosieve atmosfeer, *in openbaar toegankelijke ruimten met kans op vandalisme, *of zeer regelmatige transporten van blustoestellen op mobiele karren). Afhankelijk van deze omstandigheden kan het nodig zijn om vaker onderhoud te laten doen.
Het onderhoudsbedrijf heeft de onderhoudssticker ingeknipt op 1 jaar. Betekent dit nu dat ik verplicht ben om over een jaar weer onderhoud te laten uitvoeren?
Nee. U bent wettelijk verplicht om draagbare en verrijdbare blusmiddelen ten minste eenmaal per twee jaar te laten onderhouden. U bent opdrachtgever voor het onderhoud, dus u bepaalt zelf wanneer u onderhoud laat uitvoeren. Het onderhoudsbedrijf knipt in conform de norm (NEN 2559, NEN 2659, NEN 671-3 of NEN 1594); u bent als opdrachtgever vrij om met het onderhoudsbedrijf binnen de wettelijke termijn van twee jaar af te spreken wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. Er kunnen omstandigheden zijn waarin u afwijkt van tweejaarlijks onderhoud. Bijvoorbeeld als:
*de fabrikant van het blusmiddel een andere frequentie voorschrijft
*er een nadere frequentie is afgesproken met bijvoorbeeld uw verzekeraar
*de blusmiddelen zich in ruimte bevinden met een corrosieve atmosfeer of waar kans op vandalisme bestaat, of
*de conditie van de blusmiddelen zo slecht is dat onderhoud sneller nodig is.
Hoe vaak kan een brandblusser worden gebruikt?
Brandblussers kunnen slechts éénmalig gebruikt worden. Is een brandblusser eenmaal geactiveerd (bewust of per ongeluk) dan leidt dat tot substantieel verlies van blusmiddel en druk. U bent nadien niet meer zeker over de goede en effectieve werking van uw brandblusser. Laat, als dat mogelijk is, een gebruikte brandblusser controleren en hervullen door bako brandpreventie.
Wat is de maximale levensduur van een brandblusser?
20 jaar. Daarna moeten deze draagbare blustoestellen buiten gebruik worden gesteld. Eén keer in de 5 jaar wordt het blustoestel extra uitgebreid gecontroleerd. Waar nodig wordt de vulling vernieuwd. Blustoestellen die per juli 2001 niet ouder zijn dan 20 jaar en die niet of niet volledig zijn onderhouden volgens de NEN 2559 worden onderworpen aan een uitgebreid onderhoud (voor blustoestellen die niet ouder zijn dan 10 jaar) of aan een revisie (voor blustoestellen die ouder zijn dan 10 jaar). Het daaropvolgende jaar kunnen deze blustoestellen worden onderhouden volgens de norm.
Brandslanghaspels:
Wat is de maximale levensduur van een brandslanghaspel?
Onbeperkt. Echter volgens de NEN-EN 671-3 worden om de 5 jaar de slangen beproefd op de maximale werkdruk (10-16 bar), afhankelijk van de productienorm. Wanneer een haspel is ingebouwd in een kast, dan wordt het geheel als een systeem beschouwd. Dit houdt onder meer in dat wanneer een deur van een haspelkast een belemmering vormt voor het uitlopen van een slang, het geheel wordt afgekeurd.
Waar in een gebouw moeten brandslanghaspels voor geplaatst?
Het is de bedoeling dat met de brandslang(en) elk punt in een gebouw kan worden bestreken. Daarbij mag u ook rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter. Plaats brandslanghaspels zo veel mogelijk bij (nood)uitgangen. Degene die de brand ontdekt kan dan eerst alarm slaan, de brand melden, controleren of er nog steeds een veilige vluchtroute is, en dan beslissen of hij nog gaat proberen de brand te blussen. Als de bluspoging niet lukt en er plotseling veel rookontwikkeling is, dan kan die persoon de uitgang vinden door eenvoudig de brandslang te volgen. Zorg dat de slang bij gebruik niet door brand- en/of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. In de praktijk komt dat erop neer dat er in elk brand- en of rookcompartiment voldoende brandslanghaspels aanwezig moeten zijn.
Noodverlichting:
Is controle van de noodverlichting verplicht?
Ja, de controle van noodverlichting is zowel volgens de bouwverordening als de ARBOwet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door de brandweer en Arbodienst kunt u met gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.
Waarom moet de accu na 4 jaar vervangen worden?
Volgens de normen van de NEN1010 en de NEN1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen naar verloop van tijd hun capaciteit, zodat de maximale levensduur op 4 jaar gesteld is. Na 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen voldoet u dus aan de regels.
Waarom word iedere jaar de lamp vervangen?
Als de lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dicht tegen de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp op korte termijn alsnog defect raakt, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit is alleen van toepassing op de vluchtweg aanduiding, die continu brandt.